Hišna pravila Rent a rič

1. Članom_icam je omogočena brezplačna izposoja enega (MINI članarina) ali treh (MAKSI članarina) predmeta na enkrat, vsak dodaten predmet se zaračuna z 1€/dan. Vsak predmet pa se lahko izposodi za en teden.

2. Vsako izposojo se lahko brezplačno podaljša še za en teden. Po preteklem zadnjem dnevu pa se zaračuna zamudnina 1€ na dan.

a) Podaljšanje izposoje je potrebno navesti ob izposoji predmeta. Ko s predmetom že zamujamo z njegovo vrnitvijo se podaljšanje ne upošteva.

b) V kolikor želimo podaljšanje izvesti medtem, ko že imamo predmet doma, je mogoče le v primeru, da predmet ni rezerviran. Torej, če si izposodimo šivalni stroj in po 5 dneh izposoje vidimo, da ne bo mogoče predmeta vrniti v tem času ... potem preverite na naši spletni strani knjižnice ali pa pokličite na 051 231 049 in mi preverimo ali je predmet že rezerviran ali pa je podaljšanje možno.

3. Zamudnina se zaračuna v vrednosti 1€/dan.

4. Prvi opomin pri zamudi pošljemo peti dan zamudnine. Opomin znaša 2€ + znesek zamudnine (1€/dan). Drugi opomin sledi 5 dni po prvem. Drugi opomin znaša 5€ + znesek zamudnine (1€/dan).

5. Za dragocenejše predmete je obvezna kavcija, ki se ob vrnitvi predmeta vrne.

6. V primeru, da pride do izgube predmeta ali uničenja mora oseba, ki si je predmet izposodila nadomestiti stvar ali vsaj s približkom predmeta oziroma nadomestiti stroške polovice ocenjene vrednosti predmeta (razlika od kavcije). V tem primeru nas kontaktirajte.

7. Za predmete večje vrednosti je opredeljena kavcija, ki se ob vrnitvi predmeta vrne.


Za predmete cca. 100€ kavcija znaša 20€.
Za predmete med 100 in 300€ kavcija znaša 50€.
Za predmete nad 300€ kavcija znaša 70€.


V kolikor kakšnega predmeta ne najdete v naši knjižnici, a bi ga želeli imeti na voljo za izposojo, nam pišite in ga bomo dali na naš seznam želja!:)

...